کتاب خاورمیانه ، آسیای مرکزی و قفقاز 2011 – دکتر سید سلمان صفوی

820,000 

کتاب “خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز 2011 ” به تحلیل و بررسی وضعیت ، تحولات و دورنمای سیاسی، اقتصادی و امنیتی – نظامی مناطق مذکور می پردازد. این کتاب مشتمل بر سه بخش خاورمیانه ، آسیای مرکزی و قفقاز است . در بخش خاورمیانه سیاست کشورهای ایران، آمریکا، اروپا، عربستان ، عراق ، مصر، تونس، فلسطین و یمن ،  در بخش آسیای مرکزی وضعیت کشورهای پاکستان ، افغانستان و قزاقستان و در بخش قفقاز نیز اوضاع کشورهای گرجستان ، آذربایجان و ترکیه گزارش تحلیلی شده است .

2 در انبار