کتاب دیپلماسی و امنیت ملی در آسیای غربی : 1395 ؛ دکتر سید سلمان صفوی و همکاران

860,000 

منطقه آسیای غربی از مهم ترین مناطق ژئوپولیتیک جهان است که در طول تاریخ همواره دستخوش رویدادهای بزرگ بوده و مناسبات و شرایط منطقه ای نیز با کنش بازیگران جهانی و منطقه ای شکل گرفته است. در این کتاب تحولات سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای ایران، آذربایجان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، سوریه، لبنان، مصر، عربستان، عراق و یمن در سال 1395 توسط نویسندگان همکار مرکز بین المللی مطالعات صلح بررسی و تحلیل شده است.

سید سلمان صفوی دکترا و فوق دکترا از دانشگاه لندن، رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح متخصص امور بین الملل و نویسنده کتاب «دیپلماسی و امنیت ملی در خاورمیانه بزرگ»است.

 

30 در انبار