کتاب راه نو – تفسیر نوین مثنوی، مولف: دکتر سید سلمان صفوی

900,000 

New Path

By Dr. Seyed Salman Safavi

کتاب راه نو با رویکرد کل نگر« Synoptically Approach « نه جزء نکر- تحلیل پیوسته و منسجمی از کل هر حکایت مثتنوی معنوی مولوی با توجه به سیاق Context  با روش هر منیوتیکی و بالاخص تکنیک سیکل هرمنیوتیکی « Hermeneutic Circle » ارائه نموده است به نحوی که با توجه به معنای اجزاء بدون غرقه شده در آنها ماحصل مفهوم معنا و پیام مرکزی شش داستان دفتر اول مثنوی  به وضوح تبیین شده است.

کتاب راه نو، از جهت ارایه روشی نوین در تفسیر مثنوی ، دارای ویژگی برجسته می باشد و نمونه ای موفق از گفت و گوی سازنده اندیشه  ای بین روش شناسی غربی و معرفت اسلامی می باشد.

دکتر سیدسلمان صفوی، دارای دکترا و فوق دکترا از دانشگاه لندن و نویسنده کتب و مقالات متعدد در حوزه فلسفه ، عرفان و روابط بین الملل به فارسی و انگلیسی می باشد. وی مدیر آکادمی مطالعات ایرانی لندن ، سردبیر مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی ، فلوی سواس دانشگاه لندن و عضو کنگره جهانی فیلسوفان اسکولاستیک ایتالیا و پرتقال می باشد.

 

در انبار موجود نمی باشد