کتاب عارفی در غربت غربیه – گفت و گوهایی با دکتر سید حسین نصر ، منوچهر دین پرست

500,000 

کشاکش «عقلانیت و معنویت» در طول تاریخ معرفت بشری فراز و نشیب طولانی داشته است . با پیدایش ادیان معنویت از پشتوانه ای برخوردار شد که بسترهای معرفتی آن وحی و متون مقدس بود و شک و تردید در آنها راهی نداشت . این پشتوانه در طول تاریخ تبدیل به تفکری شد که در منابع اسلامی، اغلب این معرفت را «حکمت مبتنی بر ایمان » نامیده اند. حکمتی که از قبل تمام تدابیر معرفتی آن تنظیم شده و احتیاجی به منابع معرفتی بشری نیست. چرا که منابع معرفتی برپایه ادراک حسی ، یاد، درونگری، عقل و گواهی و استوار است .

11 در انبار