کتاب عرفان اسلامی در شرق و غرب، مولف: دکتر سید سلمان صفوی و پروفسور سید حسین نصر

400,000 

 

Islamic Mysticism (‘Irfan) in the

East & the west

Discussion between

Dr. S.G. Safavi & Prof. S.H. Nasr

کتاب عرفان اسلامی در شرق و غرب (گفتگوی دکتر سید سلمان صفوی و پروفسور سیدحسین نصر) به مباحثی پیرامون عرفان اسلامی و موقعیت آن در کشورهای اسلامی و غرب معاصر می پردازد. موضوعات مهم مورد بحث عبارتند از: منشاء عرفان اسلامی ، گفتگوی عرفان اسلامی با سنت های دیگر، جایگاه عرفان اسلامی درمنظومۀ معارف اسلامی، علم دنیا و علم آخرت، فقه الجوارح و فقه النفس، چهره های شاخص عرفان در ایران، شیخ صفی الدین اردبیلی و دورۀ طلایی صفویه، شهید مطهری و عرفان، سنت های عرفانی پس از ملاصدرا، تصوف در آمریکا و اروپا، جنبه های اصلی تفکر فریتیوف شووان، شاگردان برجستۀ مکتب شاذلیه در غرب، عمل به ظواهر دین و بی توجهی به اخلاق دینی.

از برجستگی های این کتاب، تبیین علمی استمرار عرفان اسلامی در جهان اسلام و چگونگی گسترش آن در غرب معاصر و معرفی برخی از چهرهای شاخص آن در غرب است.

پروفسور سید حسین نصر، بزرگ ترین متفکر اسلامی در جهان غرب، استاد برجستۀ مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن و مولف حدود پنجاه جلد کتاب و صد مقاله است. دکتر سیدسلمان صفوی، فوق دکترا در فلسفه و فلوی دانشگاه لندن، سردبیر مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی و مولف کتب و مقالات متعدد در فلسفه و عرفان اسلامی است.