کتاب عرفان ثقلین – دکتر سید سلمان صفوی

560,000 

عرفان ثقلین ، عرفان اصیل اسلامی مبتنی بر قرآن حکیم ، سنت مُصطَفَوی، ولایت علَوی، تعالیم و حُب اهل بیت (ع) است که برگرفته از حدیث نَبَوی ثقلین است. طریقت صفویه از وجوه بارز عرفان ثقلین است که توسط حضرت سلطان العارفین و برهان الواصلین  سید صفی الدین  ( 631-713 هز.ش.)بنیان نهاده شده است.

” این کتاب نه تنها بهترین راهنما برای درک تعالیم طریقت صفویه است، بلکه چراغ پُرنوری است که راه درک عرفان شیعی را روشن می سازد. این کتاب همچنین این حقیقت بنیادین را آشکار می کند که تصوف و عرفان اصیل برخلاف نظر برخی از صوفی نمایان برپایه شرع مطهر استوار است و طریقت واقعی شامل هرسه عامل شریعت و طریقت و حقیقت است. کتاب فعلی راهنمایی برای طی طریقت است که می تواند خواننده را در کسب حقایق عرفانی یاری کند .”

پرفسـور سیـد حسیـن نصـر، داتشکاه جرج واشنگتن

5 در انبار