کتاب نقش محبوب ، یکصد و بیست و یک علی – محمد سعید نقاشیان

370,000 

کتاب نقش مجبوب تحقیق و مشقی است عملی و نظری در باب نگارش نام مقدس مولای معظم، امیرالکونین ، یعسوب الدین، حقیقه باء بسم الله الرحمن الرحیم، علی بن ابیطالب علیه السلام که در قالب اصلی خط معلی اما با ساختاری متفاوت از این خط کار شده است. این مجموعه در یکصدو بیست و یک علی در سه شکل ساده نگاری ، ترکیب دوتایی و ترکیب شسمه ارائه شده است.

در انبار موجود نمی باشد