زیر ماوسی مشکی ، AmazonBasics Mouse Pad Black

زیر ماوسی مشکی آمازون بیسیکس ؛ ماوس را به راحتی و با سریعترین کنترل ارائه می دهد.