کتاب صراط مستقیم در قرآن ؛ مولف: دکتر سید سلمان صفوی

400,000 

 

یکی از کتابهای مجموعه قرآن‌شناسی؛

که به تفسیر ساختاری قرآن و شبکه مفاهیم کلیدی قرآن با متدلوژی ساختارشناسی و سمنتیک پرداخته است.

The Straight Path

in the Quran

Seyed Salman Safavi

«صراط مستقیم» از گفتمان های اصلی قرآن کریم  و شاهراه حقیقیت است که از منظر معناشناسی؛ مبدأ متعالی در یک سو و انسان در سوی دیگر آن قرار دارند. «صراط مستقیم» طریق صعود و بازگشت انسان به اصل متعالی خویش و اصطلاحاً «قوس صعود» است. انسان برای وصول و اتصال به مبدأ متعالی مقدس می بایست با گذر از دهلیزها و دوایر مختلف «ذکر»، «فکر»، «عمل» و «پرکسیس»  سیر و سلوک نماید تا به «صراط مستقیم» واصل گردد.

حضرت مولی الموحدین امام علی بی ابیطالب(ع) نماد و اسوه شامخ «صراط مستقیم» به شمار می روند. «صراط مستقیم» از جنسِ شدن و تحول جوهری وجود آدمی از حال غفلت به مقام تَبَتُل تا مقـام فنای فی الله و بقای بالله است؛ از مقامات تَبَتُل تا فنا – پله پله تا ملاقات خدا.

سید سلمان صفوی؛ تحصیل کرده حوزه علمیه قم، دارای دکترای فلسفه دین و فوق دکترای فلسفه هنر از دانشگاه لندن، سردبیر مجله بین المللی «ترانسندنت فیلوسوفی»  و نویسنـده کتب و مقالات متعـدد در حـوزه قـرآن شناسی، فلسفه، عرفان و روابط بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی است.

500 در انبار