کتاب نهضت انبیا در قرآن ؛ مولف: دکتر سید سلمان صفوی

400,000 

یکی از کتابهای مجموعه قرآن‌شناسی؛

که به تفسیر ساختاری قرآن و شبکه مفاهیم کلیدی قرآن با متدلوژی ساختارشناسی و سمنتیک پرداخته است.

The Prophets’ Movement

in the Quran

Seyed Salman Safavi

«بعثت و نهضت انبیاء» از مفاهیم کلیدی و گفتمان های اصلی کلام الله مجید است. به گواهی تاریخ؛ اساس دعوت پیامبران الهی بر حکمت، معرفت، اخلاق، معنویت و عشق بوده است. نهضت انبیای الهی نقش اساسی در شکل گیری فرهنگ و تمدن جهانی داشته است.

در این رساله؛ فلسفه و اهداف «بعثت و نهضت انبیاء» در سه فصل بر اساس قرآن کریم تبیین شده است. مهم ترین هدف متافیزیکی نهضت انبیای الهی؛ دعوت به معرفت و معاشقه با حضرت حقّ، مهم ترین هدف اجتماعی آن برقراری قسط و عدالت اجتماعی وَ مهم ترین هدف فردی آن انسان سازی توحیدی بوده است؛ ساختن انسانی سالم که قوای جسمی، عقلی و قلبی او رشد متعادل و متناسب با استعدادهای او را بالفعل گردانند، انسانی اخلاقی، اجتماعی و معنوی که روابط سازنده و بالنده با «خدا»، «طبیعت»، «جامعه» و «خود» داشته باشد.

سید سلمان صفوی؛ تحصیل کرده حوزه علمیه قم، دارای دکترای فلسفه دین و فوق دکترای فلسفه هنر از دانشگاه لندن، سردبیر مجله بین المللی «ترانسندنت فیلوسوفی»  و نویسنـده کتب و مقالات متعـدد در حـوزه قـرآن شناسی، فلسفه، عرفان و روابط بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی است.

500 در انبار