کتاب بار هستی ؛ مولف: میلان کوندرا

198,000 

«بار هستی »اثر میلان کوندرا، نویسنده چک، تفکر و کاوش درباره ی زندگی انسان و فاجعه ی تنهایی او در جهان است…

چگونه بار هستی را به دوش می کشیم؟ آیا «سنگینی» بار هول انگیز و «سبکی» آن دلپذیر است ؟ …

برداشت فلسفی و زبان نافذ کتاب، از همان آغاز خواننده را با مسائل بنیادی هستی بشر روبه رو می کند و به تفکر وا می دارد… اگر چه شخصیت های کتاب واقعی نیستند، از انسان های واقعی،بهتر درک و احساس می شوند. کوندرا در توصیف قهرمانان خود می نویسد: «شخصیت های رمانی که نوشته ام، امکانات خود من هستند که تحقق نیافته اند. بدین سبب تمام آنان را هم دوست دارم و هم هراسانم می کنند آنان هرکدام از مرزی گذر کرده اند که من فقط ان را دور زده ام. آن چه مرا مجذوب می کند، مرزی است که از آن گذشته ام- مرزی که فراسوی آن خویشتن من وجود ندارد.»

گلودروا نویسنده مشهور فرانسوی، رمان کوندرا را «کتابی عظیم» توصیف می کند که چشم به آینده ی بشر دارد و می نویسد: «در بهشت رمان نویسان بزرگ، هنری جیمز – با اندکی حسادت- رمان همکار چک را ورق می زند و سر را به علامت تایید تکان می دهد.»

1 در انبار