کتاب خود مقدس شما ؛ مولف: وین دایر

320,000 

وین دایر در این کتاب به ما می گوید چگونه از نیرو و انرژی متعالی مان بهره مند شویم و هر روز، بدون توجه به آنچه انجام می دهیم، احساس آرامش و خرسندی بیشتری در زندگی داشته باشیم. «خود مقدس شما» شامل برنامه ای سه مرحله ای است که ما را در فهم جایگاهمان در جهان و افزایش احساس رضایتمندی در مورد خود و دیگران یاری می دهد. با خواندن این کتاب می توانیم گام به گام مسیری را که در زندگی تجربه می کنیم، به سوی کمال تغییر دهیم ؛ تغییری که وارستگی، آزادی و رهایی حقیقی را برایمان به ارمغان  می آورد.

1 در انبار