کتاب دختری از پرو ، مولف: ماریو بارگاس یوسا

395,000 

ریکاردو نخستین بار در ابتدای نوجوانی در دهه 1950 در یکی از بهترین محلات لیما با دختری آشنا می شود که او را «شیلیایی کوچک» می نامند، آشنایی ای که بر سراسر زندگی او سایه می افکند. در آن دوران شادی و بی خیالی، آن دو نیز مانند سایر نوجوانان آن زمان از شنیدن موسیقی لذت می بردند و جز غم عشق نگرانی دیگری نداشتند. اما آن روزها نمی شد پیش بینی کرد که همان دختر ، چند سال بعد در کوبای فیدل کاسترو به یک چریک مبارز تبدیل می شود و سپس در پاریس، در دوران شاد پس از جنگ، به همسری یک سیاستمدار فرانسوی در می آید و ریکاردو از سالی به سال دیگر و از یک کشور به کشوری دیگر با اشتیاقی پایان ناپذیر دختر آتش پاره را جست و جو می کند.

این کتاب هدیه ای غیرمنتظره به خوانندگان آثار بارگاس یوساست: یک تاژدی – کمدی درخشان که در آن فرشته ی عشق مسیر تازه ای میان پاریس، لندن ، مادرید و لیما ترسیم می کند. زیرا «دختری از پرو» جغرافیای مدرن عشقی دیوانه وار نیز هست.

1 در انبار