کتاب دعاهای قرانی ؛ مولف: دکتر سیدسلمان صفوی

400,000 

 

یکی از کتابهای مجموعه قرآن‌شناسی؛

که به تفسیر ساختاری قرآن و شبکه مفاهیم کلیدی قرآن با متدلوژی ساختارشناسی و سمنتیک پرداخته است.

 

DUA (PRAYER) IN THE QURAN

SEYED SALMAN SAFAVI

کلام الله مجید دارای مفاهیم کلیدی است که به صورت شبکه ای به هم مربوط است . فهم قرآن مبتنی بر فهم واژه های کلیدی قرآن است ، لذا سلسه مباحث شبکه مفاهیم کلیدی قرآن کریم برای فهم سریع و آسان قرآن با تکیه بر منابع تفسیری معتبر با نگاه کل نگر (سینوپتیک) و تکنیک « دور هرمنیوتیکی»  تحلیل شده تا چراغ راهنمای زندگی جوانان خداجو باشد. « دور هرمنیوتیکی»  یعنی ارجاع جزء به کل و کل به جز.

 «دعا » از «فراگفتمان های » قران کریم است. « دعا » تعامل معنوی دو سویه بین انسان و خدای یگانه ، خالق و مخلوق ، عابد و معبود و فقیر بالذات و غنی بالذات بر اساس معرفت و عشق است . « دعا » از یک سو طلب و نیاز و از سوی دیگر ناز و استجابت است . « آیه 186 بقره » یکی از مهمترین آیات قران درباره دعا است : « وَ اِذَا سَالَکَ عِبَادِی غَنّی  فَإنّی قَرِیبّ أجِیبُ دَعوةَ الدَّاعِ إذَا دَعًانِ »:«و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند [بگو] من نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم ». و « وَ قَالَ ربُّکِم ادعُونِی أَستَجِب لَکُم»[ غافر: 60] : « پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم ».

500 در انبار