کتاب مزایای مُنزوی بودن ، مولف: استیون چباسکی

370,000 

بعد از اینکه اینو گفتم همه مون ساکت و غمگین شدیم. تو سکوت، چیزی رو یادم اومد که هیچ وقت به هیچ کی نگفته بودم، یه بار قدم می زدیم. فقط سه تایی مون بودیم و من وسط بودمیادم نمونده کجا داشتیم می رفتیم یا از کجا می اومدیم.حتی فصلش هم یادم نیست فقط یادمه بین اونا قدم می زدم و برای اولین بار احساس کردم به جایی تعلق دارم.

1 در انبار